Zamknij okno Drukuj dokument

Sesja Nr XXXVII

Data posiedzenia:
2017-10-26

Status:


Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z prac rady.
4. Informacja Wójta Gminy o sprawach bieżących i problemach Gminy.
5. Prezentacja Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie" pt. "Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla Partnerstwa Kaczawskiego".
6. Analiza oświadczeń majątkowych.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Pielgrzymka w roku szkolnym 2016/2017.
8. Wnioski i interpelacje radnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian budżetu gminy na rok 2017,
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka,
c) ustanowienia statusu pomnika przyrody,
d) zmiany uchwały Nr XXXVI/203/17 Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, logopedów, psychologów,
e) przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska "SUDETY 2030".
10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
11. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy Pielgrzymka.


Uwagi:Załączniki

uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017 (6.4MB)    
uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pielgrzymka (5.4MB)    
uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (951kB)    
uchwała w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pielgrzymka z dnia 28.09.2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek w realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli (773.5kB)    
uchwała w sprawie przystąpienia do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego południowej części Dolnego Śląska SUDETY 2030 (399kB)    
Protokół (502.2kB)    

Metadane

Źródło informacji:Emilia Włodarczyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Emilia Włodarczyk
Data wprowadzenia:2017-10-20 12:26:58
Opublikował:Emilia Włodarczyk
Data publikacji:2017-10-20 12:28:46
Ostatnia zmiana:2017-12-07 12:27:45
Ilość wyświetleń:290