Zamknij okno Drukuj dokument

Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, mebli oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla szkół podstawowych w Proboszczowie i w Pielgrzymce oraz gimnazjum w Pielgrzymce

Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego, mebli oraz specjalistycznego sprzętu medycznego dla szkół podstawowych w Proboszczowie i w Pielgrzymce oraz gimnazjum w Pielgrzymce

CPV:
39162100-6, 39162200-7, 39162110-9, 39160000-1, 33197000-7, 38652100-1, 30236000-2, 30213100-6, 32321000-9

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
zgodnie z zapisami siwz

Zamawiający wubrał najkorzysdtniejszą odertę dla części A i B zamówienia.
Unieważnił postępowanie dla częći C i D zamówienia z uwagi, iż cena najkorzystniejszej oferty była powyzej kwoty jaką zamawiający przeznaczył na realizację zamównia.
Zamawiający jednocześnie informuje o zamiarze powtórzenia postępowania w częći C i D zamówienia, tym samym zapraszając wykonawców do złożenia ofert.


Termin realizacji:
termin realizacji 15-30 dni liczonyu od daty podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kanikowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Oferty można składać do:
2016-11-28 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-11-28 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Kryteria wyboru:
Cena, termin realizacji, okres gwarancji i czas reakcji serwisu posprzedażowego
wg wagi określonej w siwz


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

Ogłoszenie (86.2kB)    
SIWZ (482.7kB)    
formularze ofert (3.1MB)    
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (3.1MB)    
załączniki siwz (362.4kB)    
PYTANIA I ODPOWIEDZI cz I (212.2kB)    
protokół z sesji otwarcia ofert (918.2kB)    
informacja uzupełniająca do protokołu otwarcia ofert (437.3kB)    
zawiadomienie o wyborze oferty i unieważnieniu części postępowania (874.5kB)    
Zawiadomienie o wyborze oferty - po zmianie czynnościach powtórzonych (408.8kB)    

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kanikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Kanikowski
Data wprowadzenia:2016-11-17 15:11:44
Opublikował:Paweł Kanikowski
Data publikacji:2016-11-17 15:17:58
Ostatnia zmiana:2016-12-01 15:06:08
Ilość wyświetleń:1241