Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego
trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.