Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN

Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Sprzedaż autobusu szkolnego marki AUTOSAN

CPV:
341210001

Tryb zamówienia:


Warunki:
Ogłoszenie
o przetargu publicznym

1. Nazwa i siedziba jednostki:
Urząd Gminy Pielgrzymka,
59-524 Pielgrzymka 109A/1,
tel. 768 775 013 faks 767 437 000.
2. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:
- Urząd Gminy Pielgrzymka, pok. nr 14,
- 31 sierpnia 2015 r. godz. 1015.
3. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane składniki rzeczowe majątku ruchomego:
Przedmiot zamówienia można obejrzeć w Pielgrzymce w dniach 20÷27 sierpnia
2015 r. w godzinach 8÷15, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się - nr tel. 768775013 wew. 115.
4. Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników rzeczowych majątku ruchomego:
- autobus szkolny marki AUTOSAN, model A0909L.04.S,
- rok produkcji 2005,
- pozostałe dane wg wyceny stanowiącej załącznik do ogłoszenia.
5. Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:
warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 200,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 0/100),
nr rachunku bankowego - 68 8658 0009 0019 7380 2000 0050, Powiatowy Banku Spółdzielczym w Złotoryi z adnotacją: "wadium - sprzedaż autobusu".
wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu,
wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwrócone zostanie w terminie 7 dni od dnia dokonania wyboru lub odrzucenia oferty,
wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny,
wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
6. Cena wywoławcza: 44 000,00 zł brutto (słownie złotych: czterdzieści cztery tysiące 0/100).
7. Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta: brak szczególnych wymagań.
8. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:
1) ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,
2) oferta winna zawierać:
imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
3) oferta jest wiążąca w terminie 30 dni liczonych od daty przeprowadzenia przetargu.
9. Oferta zostanie odrzucona, jeżeli:
1) została złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,
2) nie zawiera danych i dokumentów lub są one niekompletne lub budzą inną wątpliwość, zaś złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić do uznania jej za nową ofertę:
imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,
oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,
oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin,
inne dane wymagane przez organizatora przetargu, określone w ogłoszeniu o przetargu.
10. Termin zawarcia umowy sprzedaży: umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
11. Zastrzeżenie: organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.


Termin realizacji:
7 dni

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kanikowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Oferty można składać do:
2015-08-31 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2015-08-31 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1
pok. nr 14


Kryteria wyboru:
cena 100%

Wadium:
2200,00

Uwagi:


Firmy uczestniczące

Załączniki

ogłoszenie o przetargu (1007kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wycena (2.1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
zdjęcie 1 (606.7kB) Zapisz dokument  
zdjęcie 2 (615.5kB) Zapisz dokument  
zdjęcie 3 (615.6kB) Zapisz dokument  
zdjęcie 4 (630.3kB) Zapisz dokument  
zdjęcie 5 (620.5kB) Zapisz dokument  
zdjęcie 6 (630.8kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Paweł Kanikowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Kanikowski
Data wprowadzenia:2015-08-14 09:14:24
Opublikował:Paweł Kanikowski
Data publikacji:2015-08-14 12:48:21
Ostatnia zmiana:2015-08-14 12:48:34
Ilość wyświetleń:1309

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij