Zamawiający:
Gmina Pielgrzymka

Tytuł przetargu:
Remont dwóch mieszkań w budynku wielorodzinnym w Nowej Wsi Grodziskiej 113 - roboty dodatkowe

CPV:
45.21.13.41-1

Tryb zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki

Warunki:
zgodnie z zaproszeniem do negocjacji

Termin realizacji:
do30.09.2014

Osoba odpowiedzialna:
Paweł Kanikowski

Miejsce składania ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Oferty można składać do:
2014-09-17 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2014-09-17 godz: 10:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Gminy
59-524 Pielgrzymka 109A/1


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące
Jacek Baran STEF-BUD   Wygrany