Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Pielgrzymka

Kolorowy pasek

Przetarg budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Sędzimirów

Data ogłoszenia: 2005-07-29


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Pielgrzymka: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Sędzimirów SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Pielgrzymka, do kontaktów: Tadeusz Pisarski, Jan Patron, Pielgrzymka 117, 59-524 Pielgrzymka, woj. dolnośląskie, tel. 076 8775013, fax 076 8775013, e-mail: inwestycje@pielgrzymka.gminarp.pl, www.pielgrzymka.ug.gov.pl.
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków we wsi Sędzimirów.
1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Sieć wodociągowa z rur PCV śr. 220 - 1858 m.b, śr. 160 - 54 m.b., śr. 110 - 1499 m.b., śr. 90 - 3719 m.b.
Przyłącza wodociągowe z PE32 szt. 108 - 2053 m.b.
Hydranty nadziemne - 50 szt.
Komora wodomierzowa - 1 kpl.
Szczegółowy zakres inwestycji zawiera projekt budowlany i specyfikacja techniczna.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Sędzimirów gmina Pielgrzymka.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.13.00.
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro.
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: data zakończenia: 30.06.2006;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: 20 000,00 zł.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ.
SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:
2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
3) Informacje administracyjne
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 08.09.2005, cena - 20,00 zł.
3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 14.09.2005 godzina 09:30.
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 14.09.2005, godzina 10:00, Urząd Gminy Pielgrzymka, pok. nr 6.
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie.
2) Data wysłania ogłoszenia: 19.07.2005.

Data rozstrzygnięcia: 2005-09-23


Data zakończenia: 2005-09-23


Osoba do kontaktu: Tadeusz Pisarski

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Ewa Buczkiewicz
Data wprowadzenia:2006-12-13 14:58:00
Opublikował:Ewa Buczkiewicz
Data publikacji:2006-12-13 14:58:00
Ostatnia zmiana:2010-07-17 16:46:49
Ilość wyświetleń:1433

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij